Bảng xếp hạng

Thành phố 2U có hẳn một đài danh vọng vinh danh những vũ công xuất sắc gọi là TOP DANCER . Bảng xếp hạng có nhiều hạng mục gồm những vũ công đứng đầu được cư dân thành phố ngưỡng mộ. Hãy xem bạn có được vinh danh không nhé!

Giới thiệu

Bảng Xếp Hạng được đặt trong tòa nhà TOP DANCER

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Bảng Xếp Hạng

Các mục xếp hạng

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Top 1 bảng xếp hạng

Bảng Xếp Hạng Top Dancer phân làm 5 hạng mục chính như sau:

  • Trưởng Thành: Hiển thị những 10 thành viên đứng đầu theo Cấp độ, Thành tựu, Vũ đạo, Tước vị.
  • Tài Phú: Bảng xếp hạng hiển thị những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng: Loa, Tiêu phí hằng ngày, Tiêu phí kỷ lục, Like.
  • Trang Trí: Hiển thị những vũ công có điểm trang trí vườn và phòng riêng cao nhất.
  • Quan Hệ: Hiển thị 100 người chơi xếp hạng cao nhất theo điểm Vũ Đoàn, Người Yêu, Sư Đồ.
  • Khiêu Chiến: Hiển thị 100 người chơi xếp hạng cao nhất theo Tiến độ, Số lần kiêu chiến.
Top
Góp ý
X
X