Nhiệm vụ

Chuỗi nhiệm vụ xuyên suốt trò chơi sẽ là cơ hội để bạn lên kinh nghiệm, vàng và thẻ đạo cụ cũng như tập luyện những động tác vũ đạo. Thường xuyên làm nhiệm vụ bạn sẽ nhanh chóng thăng cấp và đạt những danh hiệu hoành tráng.

Giới thiệu

Trên thanh điều khiển phía trên giao diện chọn Nhiệm Vụ:

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Giao diện nhiệm vụ

Các loại nhiệm vụ:

  • Nhiệm vụ phụ tuyến: đạt đủ cấp và điều kiện nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong phần được nhận.
  • Nhiệm vụ vũ đoàn: cần có vũ đoàn, một ngày hoàn thành được 3 nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ tình yêu: cần có người yêu, một ngày hoàn thành được 3 nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ thầy trò: cần có thầy trò, một ngày hoàn thành được 3 nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ ngẫu nhiên: cứ 1 tiếng sẽ làm mới 1 nhiệm vụ.
  • Nhiệm vụ ngày: một ngày hoàn thành được 20 nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ

Nhân vật có thể nhận tối đa 10 nhiệm vụ, thực hiện hết nhận tiếp.

Hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Chọn Tiến hành để nhận nhiệm vụ.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Một số nhiệm vụ nhảy, hệ thống sẽ tự đưa bạn vào phòng nhảy

Hoàn thành
Sau khi hoàn tất yêu cầu của nhiệm vụ, bảng nhiệm vụ sẽ hiện chữ hoàn thành cạnh bên nhiệm vụ đó.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Chọn nhận thưởng

Hủy nhiệm vụ

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Đã nhận nhưng nhiệm vụ quá khó, bạn có thể bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó sẽ xuất hiện lại trong bảng nhiệm vụ được nhận. Hãy thực hiện lại ngay khi có thể nhé!

Top
Góp ý
X
X