Thành tựu

Hành trình chinh phục ước mơ của mỗi Vũ Công phải vượt qua rất nhiều chông gai thử thách, trong đó mỗi thành tựu chính là cột mốc đánh giá sự trưởng thành của bạn. Hãy cùng chinh phục hệ thống thành tựu để tỏa sáng tại 2u nhé!

Giới thiệu

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Trên thanh điều khiển chọn Thông Tin để vào giao diện Thành Tựu.

Hệ thống Thành Tựu gồm 5 loại chính: Trưởng thành, Tiêu phí, Giao lưu, Kỹ Thuật, Thú vị, Toàn Server. Trong mỗi loại có nhiều mốc thành tựu.

Theo dõi thành tựu cá nhân

Khi hoàn thành điều kiện sẽ nhận được thành tựu và điểm thành tựu. Trong Top Dancer có xếp hạng về Điểm Thành Tựu:

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Tổng quát tiến độ thành tựu của bản thân

Bạn cũng có thể theo dõi từng loại thành tựu đã hoàn thành và không hoàn thành.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Top
Góp ý
X
X