Thầy trò

B ạn đam mê âm nhạc và ước mơ chinh phục những bước nhảy điêu luyện? Hãy tìm cho mình một người thầy danh tiếng giúp bạn chắp cánh ước mơ này nhé. Hằng ngày cùng thầy, làm nhiệm vụ, giao lưu học hỏi sẽ giúp bạn có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Bạn sẽ tỏa sáng một ngày không xa!

Giao diện

Để mở tính năng thầy trò, tại bản đồ thành phố :

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Chọn biểu tượng Thầy Trò trên thanh chức năng.

Quan hệ Thầy Trò được ghi nhận bằng:

 • Điểm Sư Đồ:Thông qua giao lưu và học trò tốt nghiệp, lên cấp.
 • Cấp Sư Đồ: Đủ điểm Sư Đồ sẽ tăng cấp Sư Đồ. Cấp càng lên cao, yêu cầu điểm sư đồ càng nhiều, % thưởng Vàng và EXP sau mỗi ván nhảy cũng tăng lên.

Tìm thầy - chọn trò

Làm thầy
 • Bạn phải trên cấp 40 mới có thể thu nhận học trò. Nếu như đang là học trò bạn phải tốt nghiệp trước khi làm thầy.
 • Có thể có thể nhận nhiều trò, cấp càng cao có thể nhận càng nhiều trò. Nếu có Vip có thể nhận thêm 2 học trò.
 • Khi đã có học trò không thể nhận người chơi khác làm Thầy.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Tại giao diện Tiến Cử , chọn mục Học Trò . Hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn cho bạn 4 học trò từ cấp 35 trở xuống.

Hãy xem thông tin học trò đó xem có phù hợp với tiêu chí của bạn không. Nếu đồng ý thu nhận, chọn nút Nhận Trò . Nếu vẫn chưa vừa ý, Tạo Mới để có danh sách khác.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Thu nhận học trò thành công

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Học trò từ chối sẽ hiển thị thông báo

Học trò:
 • Có thể nhận người chơi trên cấp 40 làm Thầy.
 • Cấp Thầy phải cao hơn bạn.
 • Chỉ có thể nhận 1 Thầy.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Chọn mục Danh Sư – click vào nút Nhận Thầy để nhận người chơi khác làm Thầy .

 • Nhận Trò Nhanh : Click chuột phải vào nhân vật bất kì chọn “Nhận Làm Trò“ .
 • Tốt Nghiệp : Khi đạt cấp 40 bạn có thể tốt nghiệp bằng thẻ Tốt Nghiệp tại cửa hàng.

Lợi ích

Tăng kinh nghiệm - vàng
 • Khi đã có quan hệ thầy trò nhận được tăng điểm kinh nghiệm, vàng khi kết thúc ván nhảy. Cấp Sư Đồ càng cao, % EXP và vàng nhận được càng nhiều
 • Có thể nhận được 03 nhiệm vụ Thầy trò mỗi ngày. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm sư đồ.


Quản lý quan hệ thầy trò

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Nhiệm vụ Thầy - Trò.

Giao lưu:
 • Khi kích hoạt tính năng giao lưu, thầy và trò sẽ nhận được % EXP và Vàng thưởng sau mỗi ván nhảy.
 • Thầy có thể sử dụng với nhiều học trò sẽ được cộng dồn Buff tương ứng.
 • Các động tác giao lưu cao cấp sẽ tốn phí tương ứng.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam

Hủy quan hệ Thầy - Trò:

 • Sau khi hủy quan hệ thầy trò không thể nhận được lợi ích sư đồ nữa.

 • Trong vòng 2 giờ không thể nhận trò.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Hủy quan hệ với học trò.

2U Webgame nhay 3D duy nhat Viet Nam
Hủy quan hệ với thầy.

Danh hiệu - Thành tựu:

Đạt các điều kiện yêu cầu sẽ nhận được Danh hiệu tương ứng:

Danh hiệu thành tựuYêu cầuThưởng thành tựuThưởng danh vọng
Bá Lạc Trở thành thầy 20

10

Trò Ngoan Trở thành học trò 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv của trò cao hơn thầy 20 10
Huyền Thoại Anh Hùng Tình Cảm Thầy Trò 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Cùng lúc có 1 học trò 20 10
Sơ Lập Vũ Đoàn Cùng lúc có 5 học trò 20 10
Học Trò Khắp Nơi Cùng lúc có 8 học trò 20 10
Trò Giỏi Khắp Nơi Cùng lúc có 10 học trò 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv1 Sư đồ đạt 10 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv2 Sư đồ đạt 100 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv3 Sư đồ đạt 500 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv4 Sư đồ đạt 1000 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv5 Sư đồ đạt 5000 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv6 Sư đồ đạt 10000 điểm 20 10
Thầy Hay Trò Giỏi Lv7 Sư đồ đạt 50000 điểm 20 10

 

Top
Góp ý
X
X