TOP

Ngoài game

Kiếm Thế

Lưu ý

Chi tiết về cách sử dụng điểm Plus: Xem tại đây.

Trong Game

Phần thưởngVật phẩm

Túi Quà Hạnh Phúc

Cánh: Tình Yêu Thiên Sứ
(7 ngày)

Cún Trắng Ngoan Ngoãn 
(7 ngày)

Túi Quà An Khang

Hộp quà may mắn

Túi Quà Như Ý

Cún Hồng Ngoan Ngoãn
(7 ngày)

Cánh bướm Doanh Mộng
(7 ngày) 

Túi Quà Tài Lộc

Nhà Khinh Khí Cầu
(7 ngày) 

Thỏ Yomi
(7 ngày) 

Túi Quà Thịnh Vượng

Tinh linh Hoa Tai
(7 ngày) 

Lưu ý

Chi tiết về cách sử dụng điểm Plus: Xem tại đây.