Giảm giá Shop

Tất cả những vật phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá bán tới 50%. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế? Thỏa sức mua sắm nhé.

Thời gian: Từ 00:00 ngày 16/6 đến hết 19/6/2014.

Chương trình: Mọi vật phẩm được giảm tới 50% giá bán.

Lưu ý

  • Hoạt động giảm giá không áp dụng khi xin hoặc tặng vật phẩm cho bạn bè.

Góp ý
X