Giảm giá shop

Tất cả những vật phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá bán tới 50%. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế? Thỏa sức mua sắm nhé.

Thời gian: Từ 00:00 ngày 7/7 đến hết 10/7/2014.

  • Giảm 50% giá bán tất cả các vật phẩm trong cửa hàng 2U.

Lưu ý

  • Hoạt động giảm giá không áp dụng khi xin hoặc tặng vật phẩm cho bạn bè.

Góp ý
X