Giảm giá shop

Tất cả những vật phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá bán tới 75%. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế? Thỏa sức mua sắm nhé.

Thời gian:

  • Giảm 75% giá bán tất cả các vật phẩm từ 25/8 - 27/8.

Lưu ý

  • Hoạt động giảm giá không áp dụng khi xin hoặc tặng vật phẩm cho bạn bè.

Góp ý
X