Giảm giá shop

Tất cả những vật phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá bán tới 25%. Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế? Thỏa sức mua sắm nhé.

Thời gian: Từ 00:00 ngày 13/6 đến hết 15/6/2014.

  • Giảm 50% giá bán:Duy nhất ngày 19/6.
  • Giảm 25% giá bán:Duy nhất ngày 20/6 - 22/6.

Lưu ý

  • Hoạt động giảm giá không áp dụng khi xin hoặc tặng vật phẩm cho bạn bè.

Góp ý
X