Shop Giảm Giá 50%

  • Tất cả những vật phẩm trong cửa hàng đều được giảm giá hấp dẫn.
  • Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn thế? Thỏa sức mua sắm nhé các Dancer!

Thời gian giảm giá

  • Từ 4.6 đến hết 7.6.2015

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Shop giảm 50% giá bán tất cả các vật phẩm.

Lưu ý

  • Hoạt động giảm giá không áp dụng khi xin hoặc tặng vật phẩm cho bạn bè.

Góp ý
X